Slide

Třídy

Třídy

Náš tým

V mateřské škole s dětmi pracují paní učitelky:

  • Ve třídě Kuřátek: paní učitelka Bc. Anežka Resnerová DiS., Mgr. Soňa Langerová, a paní ředitelka Irena Sehnalová
  • Ve třídě Berušek: paní učitelka Alena Kolářová, Mgr. Žaneta Valentová
  • Ve třídě Koťátek: paní zástupkyně Jana Přikrylová, Pavla Pavlovská
  • Ve třídě Sluníček: paní učitelka Dagmar Blatná, Bc. Tereza Friesz
  • Ve třídě Včeliček: paní učitelka Mgr. Kateřina Parčová, Veronika Batová

Dále v MŠ pracují – Bc. Veronika Egerová jako školní asistentka a Renata Poučová jako asistentka pedagoga.

A také paní Vladislava Gregůrková jako školnice, paní Gabriela Ryšavá a Vladimíra Navrátilová jako uklízečky, paní Vlasta Volejníková jako pracovnice výdejny stravy a v MŠ Na Kříbě paní Zuzana Kubáčová jako uklízečka.