Slide

Třídy

Třídy

Náš tým

V mateřské škole s dětmi pracují paní učitelky:

  • Ve třídě Kuřátek: paní učitelka Dana Cahová, Adéla Schmidtová
  • Ve třídě Berušek: paní učitelka Alena Kolářová, Eva Stoličková, asistentka Nataša Nováková
  • Ve třídě Koťátek: paní učitelka Dagmar Blatná, Tereza Vařáková, asistentka Renata Poučová
  • Ve třídě Sluníček: paní zástupkyně ředitelky Jana Přikrylová a Věra Večeřová

Dále v MŠ pracují – paní Vladislava Gragůrková jako školnice, paní Gabriela Ryšavá a Eva Valachová jako uklízečky a paní Vlasta Volejníková jako pracovnice výdejny stravy.