Přijatí uchazeči

Přijatí uchazeči

Mateřská škola Velký Týnec, Zámecká 422, 783 72 Velký Týnec

Mateřská škola Velký Týnec, příspěvková organizace, jménem ředitelky školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Velký Týnec na školní rok 2022/2023.

Ředitelka MŠ Velký Týnec přijímala pro školní rok 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání

30 dětí.

SEZNAM UCHAZEČŮ:

Uchazeč:

01 přijat

02 přijat

03 přijat

04 přijat

05 přijat

06 přijat

07 přijat

08 přijat

09 přijat

10 přijat

11 přijat

13 přijat

14 přijat

15 přijat

16 přijat

18 přijat

19 přijat

21 přijat

22 přijat

24 přijat

25 přijat

27 přijat

28 přijat

29 přijat

30 přijat

31 přijat

32 přijat

34 přijat

35 přijat

36 přijat

Ve Velkém Týnci

dne 24. 5. 2022

Ředitelka MŠ Irena Sehnalová