Schůzka s ředitelem ZŠ

Schůzka s ředitelem ZŠ

Vážení rodiče předškoláků,

dne 7.3.2023 proběhne informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků s ředitelem ZŠ p. Jurkou a s p.uč. Rytířovou.

Na programu je připravenost dětí na vstup do školy a zápis do 1. třídy, který se koná 17.4.2023.

Schůzka proběhne v 16.15 ve třídě Sluníček.

Těšíme se na vás!