Zápis cizinců do MŠ

Zápis cizinců do MŠ

Mateřská škola Velký Týnec, příspěvková organizace, Zámecká 422, 783 72 Velký Týnec

Tel: 585 391 509

e-mail: materska.skola@velkytynec.cz

Přijímací řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Порядок прийому іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

K přijímacímu řízení se mohou hlásit:

Для процедури вступу можуть подати заявку:

  • Cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazují se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany), nebo
  • Cizinci, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazují se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).
  • Iноземцям, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні (що підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту), або
  • iноземці, яким надано візу для перебування більше 90 днів з метою перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом (підтверджується візою наклейка або штамп в паспорті).

Přijímací řízení cizinců na školní rok 2022/2023 bude probíhat dne:

Порядок прийому іноземців на 2022/2023 навчальний рік відбуватиметься:

8. 6. 2022 od 9:00 do 13:00 hod

Для пред’явлення візьміть:

Документ, що підтверджує особу дитини та особу законного представника (віза толерантності або віза тимчасового захисту)

Довідку про місце проживання дитини

Довідку від педіатра з Чеської Республіки про обов’язкове щеплення, імунітет або протипоказання

Заяву на прийняття у заклад дошкільної освіти

Dokumenty ke stažení:

Příručka pro rodiče (CZ)

Příručka pro rodiče (UA)

Žádost o přijetí dítěte