Upozornění pro rodiče – vydání potvrzení

Upozornění pro rodiče – vydání potvrzení

Vážení rodiče,

Za kalendářní rok 2021 je možné uplatnit daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.

Žádost o vydání potvrzení o výši placení školného za kalendářní rok můžete podat prostřednictvím pedagogů na jednotlivých třídách. Na základě vaší žádosti Vám potvrzení vydá ředitelství mateřské školy.

Uvádějte, prosím, kdo z rodičů bude tento nárok uplatňovat.

(zákon č. 267/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015).

Sehnalová Irena, řed. MŠ