kuratka

berusky

kotatka

slunicka

vrabcaci

Organizace provozu MŠ od 1. září 2020

1) Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje po dobu nezbytně nutnou při předávání a vyzvedávání dítěte.

2) Rodiče používají dezinfekční gel na ruce.

3) V šatnách dodržujte maximální počet 5 rodičů s dětmi s dodržováním bezpečných odstupů.

4) Před vstupem do třídy mateřké školy si dítě umyje ruce vodou a tekutým mýdlem, utře se do textilního ručníku a pak vstupuje do třídy.

5) Rodiče zajistí dítěti do skříňky 2 roušky - každá bude zvlášť v igelitovém sáčku se jménem dítěte (pro případ náhlého výskytu nákazy). Jinak děti v prostorách mateřské školy nosit roušku nemusí.

6) Nebude probíhat čištění zubů.

7) Pokud dítě či dospělá osoba prokazuje příznaky infekčního onemocnění, nemůže do školy vstoupit. Pokud by dítě vykazovalo některé příznaky COVID 19 během dne, kontaktujeme ihned rodiče, který si neprodleně vyzvedne své dítě z MŠ a kontaktuje praktického lékaře.

8) Pokud se objeví u dítěte podezření na infekční onemocnění, izoluje se od ostatních osob a použijí se ochranné osobní pomůcky.

9) Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí.

10) Pokud je určenému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za předškolní vzdělávání se platí.

 

Velký Týnec, dne 31. 8. 2020